strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo łódzkie powiat piotrkowski
strona główna 18 Października, 2018 r, imieniny: Juliana, Łukasza, Bogumiła  

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Warto wiedzieć
Aktualności
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o konkursach
Informacje Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Uchwały Rady
Gminy Ręczno
Podatki
i opłaty lokalne
Gospodarka odpadami

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA
PODAWCZA

Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działaności Gospodarczej
Gmina
O gminie
Oświata
Ochotnicze Straże Pożarne
Organizacje pozarządowe
Kalendarz odbioru odpadów komunalnych
Kalendarz Imprez Kulturalnych w Gminie Ręczno
Sport
Komunikacja
Informator
Jeśli chcesz być informowany
na bieżąco o wydarzeniach,
wprowadź tu swój e-mail
.

 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
Ogłoszenie o zamówieniu - Punkt selektywnej zbiórki odpadów II
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach przedsięwzięcia zostanie wyremontowany budynek gospodarczo - magazynowy zlokalizowany na działce nr 157/6 w Ręcznie z przeznaczeniem na cele związane ze składowaniem odpadów komunalnych w sposób selektywny dla mieszkańców gminy Ręczno  ...więcej

Komunikat
 
W DNIACH 26 – 27 WRZEŚNIA 2013 SPRAWY DOTYCZĄCE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI ZAŁATWIANE BĘDĄ W OGRANICZONYM ZAKRESIE - WYJAZD PRACOWNIKA NA SZKOLENIE  ...więcej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy o charakterze socjalnym: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Do Urzędu Gminy wpłynęło 98 wniosków. Świadczenia pomocy o charakterze socjalnym niezależne są od typu i rodzaju szkoły oraz od wyników w nauce. Podstawowym kryterium przyznawania pomocy jest dochód netto na osobę w rodzinie ucznia  ...więcej

Komunikat
 
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. nr 142, poz. 1509) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 9 i 13 października 2013 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.  ...więcej

XXIX Sesja Rady Gminy Ręczno
 
Przewodniczący Rady Gminy Ręczno zawiadamia, że XXIX Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 26 września 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:   ...więcej

Otwarcie punktu przedszkolnego
 
Zakończyły się prace adaptacyjne, dzięki którym powstał punkt przedszkolny w gminie. Na ten cel przeznaczono część pomieszczeń Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Ręcznie  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w miejscowości Kolonia Ręczno na świetlicę wiejską  ...więcej

Informacja o projekcie
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie jest realizatorem projektu „Bezpieczna rodzina” finansowanego ze środków EFS. W bieżącym roku 15 mieszkańców Gminy Ręczno w wieku 45+ uczestniczy w szkoleniach. Na przełomie miesiąca lipca – sierpnia 2013 r. odbył się 40 godzinny trening kompetencji społecznych i umiejętności rodzicielskich z elementami wizażu.  ...więcej

Bezpłatne konsultacje z psychologiem
 
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie informuje, że bezpłatne konsultacje z psychologiem w Punkcie Konsultacyjnym w Ręcznie (siedziba w GOK Ręczno) dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, odbywają się w następujących terminach:  ...więcej

Dożywianie uczniów
 
Od 3 września 2013r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie rozpoczyna dożywianie uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy: w Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie i Szkole Podstawowej w Stobnicy oraz w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  ...więcej

Pokazano 0 - 10 z 29
Następne >>

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta

ZREALIZOWANE INWESTYCJE
W GMINIE RĘCZNO

PPWOW

KAPITAŁ LUDZKI

GALERIA

 

Serwis Informacyjny Gminy Reczno - www.reczno.pl, Ręczno, województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Ręczno, samorząd, agroturystyka, odpoczynek,