strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo łódzkie powiat piotrkowski
strona główna 24 Września, 2018 r, imieniny: Dora, Gerard, Teodor  

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Warto wiedzieć
Aktualności
°Archiwum
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o konkursach
Informacje Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Uchwały Rady
Gminy Ręczno
Podatki
i opłaty lokalne
Gospodarka odpadami

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA
PODAWCZA

Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działaności Gospodarczej
Gmina
O gminie
Oświata
Ochotnicze Straże Pożarne
Organizacje pozarządowe
Kalendarz odbioru odpadów komunalnych
Kalendarz Imprez Kulturalnych w Gminie Ręczno
Sport
Komunikacja
Informator
Jeśli chcesz być informowany
na bieżąco o wydarzeniach,
wprowadź tu swój e-mail
.

 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Aktualności»
Zawiadomienie XXIX Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie


Przewodniczący Rady Gminy Ręczno zawiadamia, że XXIX Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 26 września 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji .
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
 7. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 r.
 8. Bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy – informacja policji.
 9. Podjęcie uchwał:
  - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018;
  - w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok;
  - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej Górze;
  - w sprawie ustalenia terminu płatności dla inkasentów;
  - w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi Stobnica Dolna”, zgłoszonego do współfinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
  - w sprawie sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Ręczno;
  - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik;
  - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
  - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ręczno;
  - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora PZSG w Ręcznie.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady

 

/-/ Mirosław Zawada


Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta

ZREALIZOWANE INWESTYCJE
W GMINIE RĘCZNO

PPWOW

KAPITAŁ LUDZKI

GALERIA

 

Serwis Informacyjny Gminy Reczno - www.reczno.pl, Ręczno, województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Ręczno, samorząd, agroturystyka, odpoczynek,