strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo łódzkie powiat piotrkowski
strona główna 24 Września, 2018 r, imieniny: Dora, Gerard, Teodor  

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Warto wiedzieć
Aktualności
°Archiwum
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o konkursach
Informacje Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Uchwały Rady
Gminy Ręczno
Podatki
i opłaty lokalne
Gospodarka odpadami

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA
PODAWCZA

Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działaności Gospodarczej
Gmina
O gminie
Oświata
Ochotnicze Straże Pożarne
Organizacje pozarządowe
Kalendarz odbioru odpadów komunalnych
Kalendarz Imprez Kulturalnych w Gminie Ręczno
Sport
Komunikacja
Informator
Jeśli chcesz być informowany
na bieżąco o wydarzeniach,
wprowadź tu swój e-mail
.

 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Aktualności»
Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy o charakterze socjalnym: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Do Urzędu Gminy wpłynęło 98 wniosków. Świadczenia  pomocy o charakterze socjalnym niezależne są od typu i rodzaju szkoły oraz od wyników w nauce. Podstawowym kryterium przyznawania pomocy jest dochód netto na osobę w rodzinie ucznia, który nie może przekroczyć kwoty 456 zł.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu:
  • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin najuboższych;
  • stworzenie możliwości równego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności;
  • zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji na wyższym poziomie;
  • upowszechnianie wykształcenia średniego;
pokonanie sporadycznych sytuacji kryzysowych wynikających ze zdarzeń losowych.
Celem tej pomocy jest również stworzenie instrumentów przeciwdziałania segregacji uczniów w szkołach ze względu na ich sytuację materialną, dlatego w ramach pomocy dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć edukacyjnych, dostają podręczniki szkolne, czy posiłki w stołówce. Dzięki tego rodzaju działaniom biedniejsze dzieci mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia, jak ich rówieśnicy z zamożniejszych rodzin.
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta

ZREALIZOWANE INWESTYCJE
W GMINIE RĘCZNO

PPWOW

KAPITAŁ LUDZKI

GALERIA

 

Serwis Informacyjny Gminy Reczno - www.reczno.pl, Ręczno, województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Ręczno, samorząd, agroturystyka, odpoczynek,