strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo łódzkie powiat piotrkowski
strona główna 24 Września, 2018 r, imieniny: Dora, Gerard, Teodor  

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Warto wiedzieć
Aktualności
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o konkursach
Informacje Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Uchwały Rady
Gminy Ręczno
Podatki
i opłaty lokalne
Gospodarka odpadami

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA
PODAWCZA

Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działaności Gospodarczej
Gmina
O gminie
°Położenie
°Historia Gminy
°Środowisko
°Gospodarka
°Turystyka
Oświata
Ochotnicze Straże Pożarne
Organizacje pozarządowe
Kalendarz odbioru odpadów komunalnych
Kalendarz Imprez Kulturalnych w Gminie Ręczno
Sport
Komunikacja
Informator
Jeśli chcesz być informowany
na bieżąco o wydarzeniach,
wprowadź tu swój e-mail
.

 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«O gminie»
GMINA RĘCZNO

 Ręczno – stolica gminy, niegdyś będąca gniazdem rodzinnym Raczyczyńskich.

Pierwsze informacje źródłowe o miejscowości Ręczno pochodzą z 1211 r., z tego roku również pojawia się wzmianka o Stobnicy. Zdecydowana większość informacji o pozostałych wioskach tj. Bąkowej Górze, Dębie, Łękach Królewskich, Majkowicach, Paskrzynie oraz Zbyłowicach, pojawia się dopiero 1398 r. Tylko o jeden rok późniejsza jest najstarsza wzmianka odnosząca się do Będzyna. Wszystkie te informacje odnajdujemy dzięki pojawieniu się nowych źródeł związanych z działalnością rozwijających się w tym okresie instytucji sądownictwa, a mianowicie ksiąg ziemskich i grodzkich piotrkowskich.

Stosunkowo późna jest jedynie metryka historyczna Przewozu, wymienionego po raz pierwszy dopiero w rejestrze poborowym z 1552 r.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego I Innych Krajów Słowiańskich pod redakcyją Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego, podaje następujące informacje dotyczące omawianej gminy:

Ręczno 1.) kol., fol., os. prob., pow. piotrkowski, gm. I par. Ręczno, posiada kościół par. Mur. Kol. Ma 41 dm., 402 mk., 887 mr. ziemi włośc.; fol. 5 dm., 29 mk., 882 mr. (300 mr. roli); prob. 2 dm., 5 mk., 6 mr.; karczma 1 dm., 44 mr. W 1827 r. 59 dm., 382 mk. Dobra R., oddzielone od dóbr rząd. Łęczno, nadane zostały w r. 1844 na prawach majoratu gen. - majorowi Buturlinowi, składały się w 1854 r. z fol. R. mr. 357, fol. Łęk Królewski mr. 236. Wś R. os. 66, z gr. mr. 1241; Łęg Ręczyński os. 15, z gr. mr. 199; wś Elźbinów os. 7, z gr. mr. 245. Jestto dawna osada, nadana opactwu w Witowie, zapewne przy jego fundacyi w XI w. Kiedy i kto założył tu kościół i parafią niewiadomo. Opaci klasztoru dzielili prawo patronatu z dziedzicami Majkowic (wsi parafialnej). Uposażenie plebana stanowiły: rola, kawał łąki, część boru nad rzeką Stobienką z pasieką, część lasu nad Pilicą, dwie sadzawki na Stobience. Prócz tego od każdego waru piwa w karczmach po dwa dzbany, a od przywożonego piwa za każdą razą napoju tego za trzy denary. Dziesięciny zw wsi i z ról folwarku klasztornego należały do klasztoru, pleban dostawał tylko po pół grosza kolędy. Tradycyja miejscowa głosi, że św. Stanisław, którego obraz starodawny w kościele tutejszym ma sławę cudownego, odpoczywał tu, zaskoczony chorobą, w podróży do Łowicza. Już w XIII w. na miejscu dawnego drewnianego stanął tu kościół murowany, rozprzestrzeniony podobno w XVI w. przez dodanie nawy drewnianej. Po spaleniu w 1813 r. Wojciech kamieński, opat witowski, wzniósł za pomocą parafian nowy kościół 1 1825 r. Do 1600 r. należał do par. Ręczno kościół filialny w Skotnikach, zamieniony następnie w parafialny (Łaski, L.B., II, 196 i 197 i przyp.). R. par., dek. Piotrkowski, 3432 dusz.” Warszawa 1880 r.

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta

ZREALIZOWANE INWESTYCJE
W GMINIE RĘCZNO

PPWOW

KAPITAŁ LUDZKI

GALERIA

 

Serwis Informacyjny Gminy Reczno - www.reczno.pl, Ręczno, województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Ręczno, samorząd, agroturystyka, odpoczynek,