strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo łódzkie powiat piotrkowski
strona główna 24 Września, 2018 r, imieniny: Dora, Gerard, Teodor  

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Warto wiedzieć
Aktualności
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o konkursach
Informacje Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Uchwały Rady
Gminy Ręczno
Podatki
i opłaty lokalne
Gospodarka odpadami

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA
PODAWCZA

Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działaności Gospodarczej
Gmina
O gminie
Oświata
Ochotnicze Straże Pożarne
Organizacje pozarządowe
Kalendarz odbioru odpadów komunalnych
Kalendarz Imprez Kulturalnych w Gminie Ręczno
Sport
Komunikacja
Informator
Jeśli chcesz być informowany
na bieżąco o wydarzeniach,
wprowadź tu swój e-mail
.

 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«

KAPITAŁ LUDZKI

»
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Ręczno
 

Projekt pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Ręczno"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Beneficjent : Gmina Ręczno

Koordynator projektu : Zofia Karlińska

Okres realizacji: IX 2012 – VI 2013 r.

Wartość projektu : 65 357,40 zł.


Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej w Ręcznie i Stobnicy

W projekcie bierze udział 85 uczniów.

Realizowany jest on zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 21.06. 2012 r.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci :

I. Wyrównawcze

 • trudności w pisaniu i czytaniu,

 • trudności matematyczno – przyrodnicze,

 • gimnastyki korekcyjnej,

 • logopedyczne,

 • socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,

II. Zajęcia pomagające w rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień:

 • plastyczne,

 • muzyczne,

 • informatyczne,

 • polonistyczno- teatralne,

 • języka angielskiego

 • uzdolnień matematyczno- przyrodniczych .

Projekt ma szczególny charakter ze względu na ideę indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. U dzieci biorących udział w projekcie zdiagnozowano potrzeby i możliwości edukacyjne w zakresie specjalistycznych trudności w uczeniu się, wad postaw lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania . Wyniki diagnozy wykazały, iż niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych i specjalistycznych zajęć wspomagających rozwój i edukację dzieci. Doposażono bazę w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji projektu.
Projekt będzie trwał przez cały rok szkolny 2012/2013.


Galeria
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta

ZREALIZOWANE INWESTYCJE
W GMINIE RĘCZNO

PPWOW

KAPITAŁ LUDZKI

GALERIA

 

Serwis Informacyjny Gminy Reczno - www.reczno.pl, Ręczno, województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Ręczno, samorząd, agroturystyka, odpoczynek,