strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo łódzkie powiat piotrkowski
strona główna 24 Września, 2018 r, imieniny: Dora, Gerard, Teodor  

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Warto wiedzieć
Aktualności
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o konkursach
Informacje Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Uchwały Rady
Gminy Ręczno
Podatki
i opłaty lokalne
Gospodarka odpadami

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA
PODAWCZA

Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działaności Gospodarczej
Gmina
O gminie
Oświata
Ochotnicze Straże Pożarne
Organizacje pozarządowe
Kalendarz odbioru odpadów komunalnych
Kalendarz Imprez Kulturalnych w Gminie Ręczno
Sport
Komunikacja
Informator
Jeśli chcesz być informowany
na bieżąco o wydarzeniach,
wprowadź tu swój e-mail
.

 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Gospodarka odpadami»
UCHWAŁA NR XX/129/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXII/142/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XXII/143/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik

UCHWAŁA NR XXII/144/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XXII/145/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXII/146/2012 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIII/155/2013
RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XXIII/156/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

UCHWAŁA NR XXIII/157/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIII/158/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 Deklaracja
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW I WNOSZENIA OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW I WNOSZENIA OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW


ODPADY SUROWCOWE ( tzw. SUCHE ), zbierane w zielonych pojemnikach oznaczonych Ż Ó Ł T Ą klapą:

Należy wrzucać:

 • puste, niezakręcone butelki plastikowe po napojach (np. typu PET, PE) oraz zakrętki od tych butelek,

 • opakowania z aluminium (puszki po piwie, puste dezodoranty),

 • puste pojemniki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości – tzw. chemii gospodarczej (np. opakowania po mydle, szamponach, płynach),

 • plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra,

 • czystą folię i torebki z tworzyw sztucznych,

 • papier (gazety, książki, zeszyty, tektura itp.)

 • odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i produktach mlecznych),

 • opakowania plastikowe po: kefirach, jogurtach, serkach, margarynach, smalcu, lodach,

 • drobny złom żelazny i metale kolorowe (zakrętki od butelek i słoików),

Nie należy wrzucać:

 • opakowań po medykamentach,

 • tworzyw piankowych, wszystkich wyrobów styropianowych (opakowań, tacek, kubków itp.),

 • produktów z tworzyw sztucznych typu: zabawki, szczotki, szczoteczki do zębów, strzykawki,

 • opakowań i butelek po: tłuszczach, olejach, smarach, puszek po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,

 • opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,

 • sprzętu AGD i plastikowych części samochodowych

ODPADY ZMIESZANE ( tzw. MOKRE ), zbierane w zielonych pojemnikach oznaczonych

Z I E L O N Ą 
 klapą:

 • popiół, worki z odkurzacza, niedopałki papierosów,

 • pieluchy dziecięce (pampersy),

 • artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, wata, podpaski, tubki po paście i zużyte szczoteczki do zębów),

 • ścinki tapet, wykładzin podłogowych, zabawki,

 • porcelanę, płytki ceramiczne, potłuczone szyby,

 • gumę, skórę (np. zużyte buty, torebki),

 • resztki świec, zużyte zapalniczki,

 • biodegradowalne odpady kuchenne, zepsute artykuły spożywcze, resztki obiadowe,

 • odpady drewniane (surowe i malowane),

 • tkaniny,

 • zdjęcia, negatywy fotograficzne

ODPADY OPAKOWANIOWE SZKLANE, zbierane w zielonych pojemnikach oznaczonych
P O M A R A Ń C Z O W Ą klapą:

Należy wrzucać:

 • puste opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez nakrętek (np. słoiki, butelki po napojach, itp.),

 • stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami.

Nie należy wrzucać:

 • szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samochodowych, kineskopów,

 • ceramiki, fajansu, porcelany, zniczy, naczyń żaroodpornych,

 • żarówek, świetlówek, termometrów,

 • opakowań po lekach,

 • wyrobów ze szkła hartowanego,

  UWAGA! Zabrania się wrzucania do wymienionych wyżej pojemników: gruzu i odpadów niebezpiecznych (np. baterii, świetlówek, przeterminowanych lekarstw, puszek po farbach, butelek po rozcieńczalnikach, środków ochrony roślin), opon, elektrośmieci. Te odpady zbierane są wyłącznie w wyznaczonym do tego PSZOK-u( Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego za GOKiem, przy garażach gminnych ).


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RĘCZNO

 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące, bez wezwania w następujących terminach

  - do 15 marca za miesiące styczeń-luty

  - do 15 maja za miesiące marzec-kwiecień

  - do 15 lipca za miesiące maj-czerwiec

  - do 15 września za miesiące lipiec-sierpień

  - do 15 listopada za miesiące wrzesień-październik

  - do 31 grudnia za miesiące listopad-grudzień

 • Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 września 2013 r.

 • Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać u Sołtysa, w kasie Urzędu Gminy w Ręcznie lub przelewem na konto : Bank Spółdzielczy w Przedborzu o/Ręczno 30 8988 0001 0030 0306 0004 0001

 • UWAGA! W rubryce „tytułem”, należy wpisać: „opłata za odpady i adres nieruchomości jakiej dotyczy wniesiona opłata”.

 • Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4 zł od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W ramach opłaty odbierana jest każda ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańca.

 • PSZOKPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: zlokalizowany za GOKiem, przy garażach gminnych, czynny jest trzy razy w miesiącu w pierwszy piątek miesiąca w godzinach 1500 do 1800,w drugi piątek miesiąca w godzinach 900 do 1200 i w trzecią sobotę miesiąca w godzinach 900 do 1200. W tym miejscu w ramach opłaty będą odbierane następujące odpady: zużyte opony, gruz z drobnych remontów, niesprawny sprzęt AGD i RTV, odpady zielone, baterie i akumulatory, meble itp.


Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta

ZREALIZOWANE INWESTYCJE
W GMINIE RĘCZNO

PPWOW

KAPITAŁ LUDZKI

GALERIA

 

Serwis Informacyjny Gminy Reczno - www.reczno.pl, Ręczno, województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Ręczno, samorząd, agroturystyka, odpoczynek,